Privacy- en cookieverklaring – Fysiotherapie De Nije Veste – Nijkerk

Fysiotherapie De Nije Veste

zorg met een glimlach

Privacy- en cookieverklaring

Privacyreglement

Fysiotherapie De Nije Veste hecht er groot belang aan vertrouwelijk met persoonsgegevens van haar cliënten om te gaan, op een correcte wijze en volgens de geldende wetgeving. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De AVG beschermt de privacy en persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens werken op een goede manier met deze informatie om te gaan. Naast de AVG zijn er aparte regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan in de WGBO.

Fysiotherapie De Nije Veste verwerkt de volgende gegevens van haar cliënten:
- persoonsgegevens (NAWE, verzekeringsgegevens).
- bijzondere persoonsgegevens (BSN, relevante medische gegevens)

Zonder deze gegevens kan door ons geen behandeling worden gegeven

Wij verwerken de gegevens voor de volgende doeleinden:
- voor zorgverlening
- voor doelmatig beheer en beleid
- voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting (alleen na schriftelijke toestemming en altijd anoniem)

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Beveiliging en veiligheidsmaatregelen
Persoonsgegevens worden vastgelegd in een dossier in een digitale omgeving, die beveiligd is tegen onbevoegde toegang. Behalve de behandelend fysiotherapeut heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen.
Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, stagiaires en administratieve krachten.
Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Zij zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.

Gegevens van cliënten worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie.
Wanneer het voor (wetenschappelijk) onderzoek van belang is dat gegevens wél tot personen herleidbaar zijn, zullen deze pas mogen worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer de cliënt daarvoor toestemming heeft verleend.

Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor de gezondheid of die van anderen.
Overigens kunnen vastgelegde gegevens mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Medische gegevens moeten volgens de wet minstens 15 jaar worden bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

Telefonie
Wij registreren alle ingaande en uitgaande telefoongesprekken, met informatie over telefoonnummer, datum, tijdstip, duur en wachttijd. Daarnaast worden gesprekken soms opgenomen voor leerdoeleinden. De opgenomen gesprekken en registraties worden maximaal 3 maanden bewaard.

Internet
Fysiotherapie De Nije Veste hecht groot belang aan de privacy van de gebruikers van haar website. Op de website zijn een disclaimer en ons cookiebeleid te vinden.

Rechten van de cliënt

Al onze cliënten hebben rechten ten aanzien van hun persoonlijk dossier als ook de persoonlijke informatie. Er bestaat het recht:
- te weten of en welke eigen persoonsgegevens wij verwerken en met welke doeleinden
- op inzage in en een afschrift (kopie) van de eigen gegevens die zijn verwerkt
- op veranderen, aanvullen of verwijderen van de eigen gegevens
- op vernietiging van het eigen dossier (dit is aan wettelijke voorwaarden gebonden)

Wie gebruik wil maken van bovengenoemde rechten, kan dit mondeling of via het contactformulier op onze website kenbaar maken. Belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor).

Indien de praktijk niet op de juiste manier met persoonsgegevens omgaat, kan dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar gemaakt worden. Zie daarvoor de praktijkbrochure e/o de klachtenregeling.

Cookieverklaring

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Gebruik van analytische cookies
Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd dan wel gepseudonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden. Voor het bijhouden van statistieken kunnen wij gebruikmaken van onderstaande toepassingen.

Google Analytics
In de gevallen dat wij de tool Google Analytics hebben geactiveerd, worden via onze website cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze tool is privacyvriendelijk ingesteld. Zo hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, wij laten de IP-adressen pseudonimiseren en hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Matomo Analytics (Piwik)
In het geval dat wij de tool van Matomo Analytics hebben geactiveerd, dan worden er (first party) cookies geplaatst om bezoekersstatistieken bij te houden. Het biedt ons de mogelijkheid om in kaart te brengen hoe bezoekers onze website gebruiken (hoelang je op een pagina blijft, van welke pagina je hier terecht bent gekomen en om het aantal unieke bezoekers te tellen). Alle gegevens blijven op onze server staan en worden nooit gedeeld met andere partijen.