Directe toegang – Fysiotherapie De Nije Veste – Nijkerk

Fysiotherapie De Nije Veste

zorg met een glimlach

Directe toegang

Directe Toegang Fysiotherapie. Wat betekent dat voor u?

U heeft geen verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u direct bij de specialist in beweging terecht. Zodat u snel kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.
De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wilt.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Want hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.

LET OP: sommige verzekeraars stellen in bepaalde situaties een verwijsbrief verplicht, namelijk bij behandeling aan huis en bij zogenaamde chronische indicaties. Ook bij urine-incontinentie, COPD, artrose heup/knie en claudicatio intermittens (etalagebenen).

Fysiotherapie en het nieuwe zorgstelsel

Sinds 2006 krijgt iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk.

Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie: (1) fysiotherapie voor chronische indicaties (vraag uw fysiotherapeut) vanaf de 21e behandeling, (2) fysiotherapie bij de indicaties Claudicatio Intermittens, COPD, artrose heup/knie en urine-incontinentie en (3) fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 18 behandelingen per indicatie per jaar of volledig bij chronische klachten).

Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie uit de aanvullende verzekering vergoed. De aanvullende verzekering is niet verplicht.
Hoeveel fysiotherapie wordt vergoed hangt af van het door u gekozen pakket en verschilt per verzekeraar.

Vergoeding: natura of restitutie

U kunt ervoor kiezen dat de verzekeraar de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. U kunt ook kiezen voor restitutie: u ontvangt een factuur van uw fysiotherapeut en kunt deze (deels) bij uw verzekeraar declareren. Wanneer u kiest voor restitutie is de tarievenlijst van belang: u kunt zo controleren of en hoeveel u zelf moet bijbetalen.